01 november AIV Wellenstein-lezing 1 november 2022: Gareth Evans

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag

Route naar Glazen Zaal

Op dinsdag 1 november 2022 organiseert de Adviesraad Internationale Vraagstukken de tweede AIV Wellenstein-lezing.

Na de opening door Bert Koenders, voorzitter van de AIV, zal Professor Gareth Evans deze AIV Wellenstein-lezing verzorgen. Zijn voordracht is getiteld Universal Human Rights in a Changing Global Order.

In zijn lezing zal professor Evans, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Australië en voormalig voorzitter van de International Crisis Group, ingaan op de vraag hoe in de huidige tijd wereldwijd het commitment voor het uitdragen en naleven van de mensenrechten een nieuwe impuls kan krijgen.

De voertaal is Engels.

De lezing is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aanmeldt. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Programma

15.00 - 16.00 uur – Ontvangst met koffie en thee
16.00 - 16.10 uur – Opening door prof. Bert Koenders, voorzitter AIV
16.10 - 16.50 uur – AIV Wellenstein-lezing door prof. Gareth Evans
16.50 - 17.30 uur – Gesprek met de zaal
17.30 - 18.30 uur – Borrel

Aanmelding AIV Wellenstein-lezing

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Over de AIV Wellenstein-lezing

De AIV Wellenstein-lezing is vernoemd naar dr. Edmund P. (Mom) Wellenstein (1919 - 2016). Wellenstein was na de Tweede Wereldoorlog sterk overtuigd van de noodzaak van verzoening en wederopbouw in Europa en koos welbewust voor een Europese loopbaan. Als naaste medewerker van Jean Monnet was hij een van de grondleggers van de Europese integratie. Wellenstein was erelid van de AIV.

De AIV wil – in de geest en aanpak van Edmund Wellenstein – door middel van deze jaarlijkse lezing actuele Europese en internationale vraagstukken agenderen en het politieke en maatschappelijke debat stimuleren.