Benoemingen AIV

Benoemingen in Adviesraad

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok er op 7 februari 2020 mee ingestemd LGen b.d. G.J. (Jan) Broeks voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Tevens heeft de ministerraad ermee ingestemd drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho voor te dragen voor herbenoeming als lid van de AIV. De benoeming en herbenoeming gaan in op 1 januari 2020 en gelden voor een periode van vier jaar.

Benoemingen in Commissies

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 27 januari 2020 besloten om mr. drs. W.J.M. (Willemijn) Aerdts en drs. D.H. (Dick) Zandee met ingang van 1 januari 2020 te benoemen tot lid van de permanente Commissie Vrede en Veiligheid en prof. dr. J. (Jenny) Dankelman tot lid van de permanente Commissie Ontwikkelingssamenwerking. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.