Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft op voordracht van minister Hoekstra ingestemd met de benoeming van prof. dr. mr. Janne E. Nijman tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De benoeming gaat in op 1 januari 2023 en geldt voor een periode van vier jaar.

Prof. dr. mr. Janne E. Nijman is hoogleraar geschiedenis en theorie van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar internationaal recht aan The Geneva Graduate Institute of International and Development Studies in Genève. Eerder was zij bestuursvoorzitter en wetenschappelijk directeur van het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag (2015-2022). Nijman is voorzitter van de Raad van Toezicht van World Press Photo, lid van de Raad van Toezicht van Pax for Peace en lid van de internationale jury van de UCLG Peace Prize.

Zij is Advisory Editor van het London review of International Law en tot voor kort redacteur van het  Netherlands Yearbook of International Law (2010-2022). Nijman is lid van het algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht; zij was eerder o.a. lid van de Steering Committee of the Netherlands Network of Human Rights Research (NNHRR) (2017-2022).

Beeld: ©JN