Adviestraject Asiel en migratie in en naar Europa

Naar aanleiding van de adviesaanvraag is binnen de AIV een commissie, bestaande uit leden van de Commissie Europese Integratie en de Commissie Mensenrechten, in het leven geroepen om het advies voor te bereiden.

Operation Themis supports Italy with border control, surveillance and search and rescue in the Central Mediterranean.

Aanpak

De commissie zal literatuuronderzoek doen en gesprekken voeren met direct betrokkenen van onder meer de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken in Nederland en met beleidsmakers in Brussel bij de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ook zal de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) worden geconsulteerd.

Eerdere AIV-adviezen

Met dit advies bouwt de AIV voort op de adviezen:

Planning

De AIV streeft ernaar het advies in het voorjaar van 2020 uit te brengen.

Secretaris

Mr. drs. A.R. (André) Westerink