Adviestraject over veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied

In de adviesaanvraag stelt de regering vast dat het dreigingsbeeld in het Caribisch gebied verandert, vooral ten gevolge van geopolitieke en regionale politieke ontwikkelingen, grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en klimaatverandering.

De regering vraagt de AIV om een politiek-strategische analyse van de richting waarin het dreigingsbeeld zich de komende tien jaar zal ontwikkelen, wat de consequenties daarvan zijn voor de buitenlandse betrekkingen en de veiligheid van het Koninkrijk in het algemeen en de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het bijzonder, welke voorbereidingen dienen te worden getroffen en welke kansen internationale samenwerking kan bieden.

Kaart

Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Bonaire
Sint Eustatius
Saba

Aanpak

De AIV zal de beantwoording uitwerken in een beoogd adviesrapport. De bevindingen en aanbevelingen komen mede tot stand op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van de autonome landen, van de betrokken beleidsdepartementen in Nederland en van kennis- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Commissie

De Commissie Vrede en Veiligheid heeft de voorbereiding van het advies ter hand genomen.

Planning

In de adviesaanvraag heeft de regering geen richtdatum genoemd voor de voltooiing van het advies. De AIV streeft ernaar het advies in het 2e kwartaal van 2020 te publiceren.

Informatie

Voor meer informatie over het traject kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie Vrede en Veiligheid:
J.W.K. (Jan Willem) Glashouwer MA, 070 - 348 5830, janwillem.glashouwer@minbuza.nl