Adviesaanvraag Europese veiligheidsarchitectuur

De Tweede Kamer heeft met de motie Sjoerdsma/Belhaj/Kerstens (35189, nr. 7) de regering verzocht ‘een onderzoek te laten doen door een onafhankelijk adviesorgaan naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur en de optimale taakverdeling tussen de NAVO en de EU.’ Daarop heeft de regering een adviesaanvraag bij de AIV ingediend.