Adviestraject Europese veiligheidsarchitectuur

De regering vraagt de AIV in kaart te brengen welke rol de EU en de NAVO kunnen vervullen in de borging van de Europese veiligheid, tegen de achtergrond van de geopolitieke situatie en ontwikkelingen in de veiligheidscontext. In het bijzonder wordt gevraagd wat dit betekent voor de doorontwikkeling van het EU Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, welke rol coalitions of the willing hebben en hoe de betrokkenheid van het Verenigd Koninkrijk post-Brexit het best kan worden geborgd.

European Union 2014

Aanpak

Een gecombineerde commissie, bestaande uit leden van de Adviesraad, de Commissie Europese Integratie en de Commissie Vrede en Veiligheid bereidt het advies voor. De commissie doet literatuuronderzoek en voert gesprekken met vertegenwoordigers uit diverse Europese hoofdsteden, vertegenwoordigers van de NAVO en de EU, defensie-analisten en relevante kennis- en onderzoeksinstellingen.

Planning

In de adviesaanvraag heeft de regering gevraagd het advies op korte termijn, bij voorkeur in april 2020, uit te brengen. De AIV streeft ernaar het advies in juni 2020 te publiceren.

Informatie

Voor meer informatie over het traject kunt u contact opnemen met de secretaris: dr. M.M. (Marenne) Jansen, marenne.jansen@minbuza.nl.

Eerdere adviezen

Met dit advies bouwt de AIV voort op de adviezen: