Adviestraject Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika

In de adviesaanvraag constateert minister Kaag dat de jeugdwerkloosheid op het Afrikaanse continent toeneemt en de bestaande werkgelegenheid weinig innovatief en productief is. Het achterwege blijven van een ‘structurele transformatie’ van Afrikaanse economieën noemt zij als belangrijk onderliggend probleem.

Daarnaast wordt gesteld dat ‘de wereld aan de vooravond van een volgende fase in de digitale revolutie’ staat. De ontwikkelingen van digitalisering in Sub-Sahara Afrika gaan razendsnel, vooral in de mobiele toepassingen. Digitalisering zal een grote invloed hebben op de economische structuren en perspectieven op het continent. Dat vertaalt zich niet persé in meer werkloosheid, maar wel in een ander type banen waarvoor meer cognitieve vaardigheden en een hoger opleidingsniveau nodig zijn.

Als kennis, technologie en data de nieuwe onderscheidende productiefactoren worden, dan kan dit leiden tot toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk, slecht opgeleid en goed opgeleid, binnen en tussen landen.

De vraag in de adviesaanvraag is:

Hoe zullen de komende golven van digitalisering en automatisering uitpakken voor de werkgelegenheid en arbeidskansen voor jongeren in Afrika?

In de adviesaanvraag ligt de focus op de nexus tussen digitalisering en jeugdwerkgelegenheid, waarbij specifieke interesse bestaat voor de kansen en risico’s van digitalisering op jeugdwerkgelegenheid.

Commissie

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking zal dit advies opstellen.

©World Bank

Aanpak

De commissie zal gesprekken voeren met deskundigen die onder meer werkzaam zijn bij het openbaar bestuur, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke organisaties en zal zich beroepen op relevante literatuur.

Planning

In de adviesaanvraag heeft de regering geen richtdatum genoemd voor de voltooiing van het advies. De AIV streeft ernaar het advies medio 2020 te publiceren.