Adviestraject kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy

De Tweede Kamer heeft op 25 februari 2021 besloten de AIV advies te vragen over de kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy. Doel van het advies is het fundament te leggen voor de ontwikkeling van samenhangend beleid aangaande mondiale gezondheidsvraagstukken, op basis waarvan Nederland een eigen strategische agenda kan uitrollen en kan deelnemen aan internationale gremia waar mondiale gezondheidsvraagstukken worden behandeld en multilaterale strategieën worden ontwikkeld.

Commissie

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) zal het advies opstellen.
 

Zipline uses drone technology to save lives
©Flickr-wereldbank

Aanpak

De commissie zal literatuuronderzoek doen en gesprekken voeren met extern experts en direct betrokkenen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en VWS.

Eerdere AIV adviezen

Met dit advies bouwt de AIV voort op het  advies
Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19, mei 2020

Planning

De COS zal  zomer 2021 met dit adviestraject beginnen.
De AIV streeft ernaar het advies in de eerste helft van 2022 uit te brengen.

Secretaris

Dr. M.M. (Marenne) Jansen