Adviestraject Mensenrechten in een veranderende wereld

Het multilaterale systeem, dat aan de basis ligt van de internationale samenwerking op het terrein van mensenrechten, staat onder druk. Autocratische staten hollen het systeem van binnen uit, verminderen het draagvlak voor internationale samenwerking en stellen transactioneel het eigen belang centraal in plaats van gedeelde belangen en waarden. De ruimte voor het maatschappelijk middenveld wordt ingeperkt en Europa kan door een gebrek aan consensus minder goed een vuist maken.

Het kabinet vraagt in de adviesaanvraag aan de AIV antwoord te geven op de volgende vragen. Hoe kan tegenwicht worden geboden aan de toenemende (negatieve) invloed van autocratische landen, hoe kan de relevantie van het mensenrechtensysteem behouden blijven, hoe kan worden gegarandeerd dat deĀ  burgerrechten en politieke rechten voldoende aandacht blijven krijgen, kan een vernieuwd mensenrechten narratief worden ontwikkeld dat weerwoord biedt aan autocratische tendensen om de basisprincipes van mensenrechten in twijfel te trekken en zich vooral te richten op sociaaleconomische rechten?

Commissie

Een subcommissie van de CMR bereidt het advies voor.

AIV-commissie Mensenrechten
Beeld: ©Shutterstock

Aanpak

De commissie zal literatuuronderzoek doen en gespreken voeren met exerne experts en andere betrokkenen.

Planning

De AIV streeft ernaar het advies medio 2022 uit te brengen.

Secretaris

Dr. A.M.C. (Karin) Wester