Adviestraject Regulering van online content

Naar aanleiding van de adviesaanvraag bereidt (een sub-commissie van) de Commissie Mensenrechten een advies voor over de regulering van online content.

Aanpak

De commissie doet literatuuronderzoek en voert gesprekken met deskundigen die onder meer werkzaam zijn bij maatschappelijke organisaties, in de technologiesector, het openbaar bestuur en de wetenschap.

Eerdere adviezen

Met dit advies bouwt de AIV voort op de adviezen:
Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht, december 2014
De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid, maart 2015 (WRR-Rapport)

Secretaris

Drs. R.A.G. (Robert) Dekker MSc