Adviestraject sociale bescherming in Afrika

Naar aanleiding van de adviesaanvraag over sociale bescherming in Afrika is binnen de AIV de Commissie Ontwikkelingssamenwerking gevraagd om het advies voor te bereiden. De regering vraagt de AIV hierin om een advies uit te brengen over het belang van initiatieven voor sociale bescherming voor de armste en meest kwetsbare groepen in met name Afrikaanse landen en de wenselijkheid voor Nederland om daar vanuit ontwikkelingssamenwerking bij aan te sluiten.

Aanpak

De commissie zal literatuuronderzoek doen en gesprekken voeren met wetenschappers, beleidsmakers uit Afrika, alsmede vertegenwoordigers van multilaterale organisaties en NGO's en direct betrokkenen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zal het INCLUDE platform worden geconsulteerd. 

Eerdere AIV adviezen

Met dit advies bouwt de AIV voort op de adviezen:
Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19, mei 2020
Digitalisering en Jeugdwerkgelegenheid in Afrika, september 2020

Planning

De AIV streeft ernaar het advies in de eerste helft van 2021 uit te brengen.

Secretaris

Dr. M.M. Jansen

Drs. M. (Marije) Balt