Adviestraject Toetsingskader niet-letale steun

Naar aanleiding van de adviesaanvraag gaan de CAVV en de AIV een gezamenlijk advies opstellen over een toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland.