Adviesaanvraag Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika

De wereld staat aan de vooravond van een volgende fase in de digitale revolutie. Deze zal economische structuren en perspectieven opnieuw sterk veranderen. Dat vertaalt zich niet persé in meer werkloosheid, maar wel in een ander type banen waarvoor meer cognitieve vaardigheden en een hoger opleidingsniveau nodig zijn. Als kennis, technologie en data de nieuwe onderscheidende productiefactoren worden, dan kan dit leiden tot toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk, slecht opgeleid en goed opgeleid, binnen en tussen landen.

Tegen deze achtergrond is aan de AIV gevraagd een advies uit te brengen over hoe de komende golven van digitalisering en automatisering uit zullen pakken voor de werkgelegenheid en arbeidskansen voor jongeren in Afrika, en hoe het ontwikkelingsbeleid van Nederland hierop kan inspelen.

De vragen die het kabinet aan de AIV voor advies voorlegt zijn de volgende:

  • Wat zijn met het oog op beter economisch perspectief voor de snelgroeiende jonge bevolking in Afrika de kansen en de risico's van de volgende golf van digitalisering?
  • Waar liggen in Afrika de mogelijkheden om op het gebied van werkgelegenheid de kansen te benutten en de risico's te beperken?
  • Hoe kan het kabinet beleid vormgeven dat Afrika ondersteunt in het proces van digitalisering ten behoeve van jeugdwerkgelegenheid? Welke vormen van onderwijs en scholing bieden hierbij het beste perspectief? Wat kan de rol zijn van samenwerking met Nederlandse kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties?
  • Wat kan in dit verband specifiek gedaan worden aan verbetering van de economische positie en digitale vaardigheden van vrouwen en meisjes?