Nieuwe adviestrajecten in 2019

In 2019 heeft de AIV een begin gemaakt met vijf adviestrajecten.

Adviestrajecten:

  • Asiel en migratie in en naar Europa
  • Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika
  • Regulering van online content
  • Veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied
  • Toetsingskader niet-letale steun

Vier onderwerpen zijn afkomstig uit het werkprogramma. Dat geldt niet voor het adviestraject Toetsingskader niet-letale steun. De Tweede Kamer heeft de CAVV en de AIV verzocht hierover een gezamenlijk advies uit te brengen.

Publicatie van de adviezen wordt voorzien medio 2020.