Bijeenkomsten in 2019

Na publicatie van een advies organiseert de AIV publieks- en expertbijeenkomsten om de adviezen wijdere bekendheid te geven en bij te dragen aan het politieke en publieke debat over het onderwerp.

Paneldiscussie Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid

De AIV heeft op 16 april 2019 op de Campus Den Haag - in samenwerking met het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden - een paneldiscussie georganiseerd over het advies ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven’. Studenten, (voormalig) diplomaten, vertegenwoordigers van ambassades en beleidsmakers namen aan dit debat deel.

Lunchlezing Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid

Op 17 april 2019 verzorgde de AIV een lunchlezing op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag over het adviesrapport 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven', in samenwerking met de Academie voor Internationale Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daaraan namen vertegenwoordigers van verschillende ministeries deel.

Presentatie advies Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten

Namens de AIV overhandigde prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin tijdens een presentatie op 2 juli 2019 het advies ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond’ aan minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. Aansluitend vond een paneldiscussie plaats met Maria Anne van Dijk (hoofd Duurzaamheidsrisico’s en Mensenrechten ABN-AMRO), Jan-Willem Scheijgrond (vice president Global Government and Public Affairs, Philips) en Geraldine Leegwater (bestuurslid Pensioenfonds ABP). Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW.

Lunchlezing Internationaal Klimaatbeleid

Prof. dr. J. Opschoor presenteerde tijdens een lunchlezing op 18 september 2019 op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag het briefadvies 'Internationaal Klimaatbeleid’.
Aansluitend reageerde drs. C. van Rijnsoever (directeur Inclusieve Groene Groei) op het briefadvies en gaven de heer R. Ybema MSc (Chemiebedrijf Nouryon) en drs. D. Hirsch (directeur Both Ends) hun visie op de problematiek.