Bijeenkomsten in 2020

Na publicatie van een advies organiseert de AIV publieks- en expertbijeenkomsten om de adviezen wijdere bekendheid te geven en bij te dragen aan het politieke en publieke debat over het onderwerp. In 2020 werd voor de eerste maal de AIV Wellenstein-lezing georganiseerd.

AIV Wellenstein-lezing: De Europese Unie in een onzekere wereld (3 februari 2020)

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, hield op 3 februari 2020 in de Glazen Zaal in Den Haag, de eerste AIV Wellenstein-lezing. Deze lezing is vernoemd naar dr. Edmund P. (Mom) Wellenstein (1919 - 2016), een van de grondleggers van de Europese integratie. De AIV wil – in de geest en aanpak van Wellenstein – door middel van deze jaarlijkse lezing actuele Europese en internationale vraagstukken agenderen en het politieke en maatschappelijke debat stimuleren.
Frans Timmermans ging in zijn lezing in op de herleving van het antisemitisme, het belang van een goede afloop van de Brexit, de noodzakelijke stappen in het kader van de Green Deal voor een betere, gezondere en eerlijker samenleving, de intrinsieke kracht van Europa en het belang van debat en discussie over de democratie.

©AIV

Bij de lezing waren ruim 180 personen aanwezig waaronder familieleden van de heer Wellenstein, leden en voormalige leden van de adviesraad en de permanente commissies, ambassadeurs, Eerste Kamerleden, personen afkomstig uit de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, kennisinstellingen, universitaire wereld, journalisten,
NGO’s en het bedrijfsleven.

Webinar Digitalisation and Youth Employment in Africa (15 oktober 2020)

In samenwerking met RNW Media en FMO organiseerde de AIV een Engelstalig webinar over digitalisering en jeugdwerkgelegenheid in Afrika. Dit was in aanloop naar de ‘Youth at Heart’ conferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat twee weken later, op 2 november plaatsvond. Het webinar werd door circa 90 deelnemers, ook vanuit Afrika, live bijgewoond en werd naderhand 174 keer bekeken op YouTube. Het advies werd gepresenteerd via een bondige animatievideo, waarna een paneldiscussie plaatsvond met jongeren uit Nigeria, Burundi en Congo.

Webinar Europese veiligheid (30 oktober 2020)

In samenwerking met Nieuwspoort organiseerde de AIV een webinar naar aanleiding van het advies ‘Europese veiligheid: tijd voor nieuwe stappen’. Na inleidingen van prof. dr. J.J.C. Voorhoeve (lid AIV) en prof. L.J. van Middelaar (lid AIV) vond een gedachtewisseling plaats met de Tweede Kamerleden Sadet Karabulut (SP),
Sven Koopmans (VVD) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). Joop Veen trad op als moderator.