Communicatie in 2019

De AIV heeft in 2019 op communicatiegebied verschillende vernieuwingen doorgevoerd met als doel het bereik en de impact van AIV-adviezen te vergroten en de rol en de taak van de adviesraad duidelijker te positioneren.

De AIV heeft een nieuwe website en een nieuwe huisstijl. Sinds de tweede helft van 2019 worden regelmatig berichten geplaatst op het AIV-twitteraccount en het LinkedIn-account van de AIV. Sinds oktober 2019 wordt de AIV op communicatiegebied ondersteund door een parttime woordvoerder / communicatieadviseur.

Website

De nieuwe website van de AIV ging op 17 oktober 2019 live. Alle adviezen en andere publicaties zijn op deze site gemakkelijker te vinden. Tevens bevat de website uitgebreide informatie over de lopende adviestrajecten en profielpagina’s van de leden van de raad.   

Huisstijl

De huisstijl van de AIV is gewijzigd door de introductie van een nieuw logo en nieuwe kleuren. Deze nieuwe huisstijl wordt in alle uitingen van de AIV doorgevoerd. Verder wordt gewerkt aan nieuwe vormgeving van de adviezen. Dit zal in 2020 resulteren in meer compacte publicaties, met beeldmateriaal en infographics.