Communicatie in 2020

De in 2019 ingevoerde wijziging van de huisstijl is in 2020 ook doorgevoerd in de vormgeving van de adviezen van de AIV. In het afgelopen jaar heeft de AIV een briefadvies en vijf adviezen in een volledige vernieuwde vormgeving uitgebracht. De nieuwe adviezen zijn compact, bevatten beeld- en fotomateriaal en infograhics.
De PDF-versies zijn interactief.

De AIV Wellenstein-lezing op 3 februari kon nog plaatsvinden in De Glazen Zaal in
Den Haag. Mede als gevolg van de COVID-19-maatregelen zijn naar aanleiding van het advies ‘Digitalisering en jeugdwerkgelegenheid in Afrika’ en ‘Europese veligheid’ webinars georganiseerd.

In 2020 is tevens aan de verdere optimalisering van de website gewerkt, onder meer wat betreft de toegankelijkheid van de informatie op de Nederlandstalige en Engelstalige websites. Conform de wettelijke verplichting voor overheidsinstanties om te voldoen aan functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen zijn de websites en de AIV-publicaties aangepast. Na onafhankelijke toetsing is door het bureau WCAG voor de website van AIV toegankelijkheidsstatus B toegekend. De AIV heeft de toegankelijkheidsverklaringen voor zijn websites gepubliceerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Teneinde meer bekendheid over en profilering van de raadsleden te bereiken zijn met ingang van 2020 persoonlijke weblogs door raadsleden geïntroduceerd.                    

Grafiek Jaarverslag 2020
©Beautiful Minds

Het aantal bezoekers van de AIV-website en het aantal activiteiten is in vergelijking met 2019 toegenomen.

Ook in 2020 is de AIV actief geweest op Twitter en LinkedIn om informatie te verschaffen over de publicatie van adviezen, publiciteit naar aanleiding van adviezen, Kamerdebatten naar aanleiding van adviezen, benoemingen en AIV-publieksbijeenkomsten. Het aantal volgers op Twitter is gestegen van 30 volgers in oktober 2019 naar 601 volgers in januari 2021. Op LinkedIn is het aantal volgers gestegen van 190 in oktober 2019 naar 457 volgers in januari 2021.