Financiële verantwoording 2020

De AIV heeft een jaarbudget van 525.000 euro. De personeelskosten van de medewerkers van de AIV maken geen deel uit van dit budget maar komen ten laste van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Uit het jaarbudget worden de vergoedingen en reiskosten van de raadsleden en de vacatiegelden en reiskosten van de leden van de permanente commissies betaald. Vergaderkosten, vormgeving- en drukkosten voor de adviezen, verzendkosten en de kosten voor de AIV Wellenstein-lezing en webinars zijn eveneens uit het jaarbudget gefinancierd.

Voor het onderhoud van de website is externe capaciteit ingehuurd. In 2020 is in totaal ongeveer 422.000 euro uitgegeven. Vanwege de COVID-19 zijn onder meer weinig live vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd, waardoor de uitputting van het jaarbudget in 2020 lager is uitgevallen.