Financiële verantwoording 2019

De AIV heeft een jaarbudget van 525.000 euro. De personeelskosten van de medewerkers van de AIV maken geen deel uit van dit budget maar komen ten laste van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Uit het jaarbudget worden de vergoedingen en reiskosten van de raadsleden en de vacatiegelden en reiskosten van de leden van de permanente commissies betaald. Vergaderkosten, drukkosten voor de adviezen, verzendkosten en kosten voor persconferenties en publieksbijeenkomsten zijn eveneens uit het jaarbudget gefinancierd.

Voor strategisch communicatieadvies, vernieuwing van de huisstijl, vormgeving van de adviezen, en vernieuwing van de website met overstap naar het Platform Rijksoverheid Online is externe capaciteit ingehuurd.

In 2019 is in totaal ongeveer 477.000 euro uitgegeven.