Gesprekken met het parlement in 2020

De AIV wordt na de publicatie van een advies met enige regelmaat uitgenodigd door vaste commissies uit de Tweede Kamer om een nadere toelichting te geven.

Technische briefing vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Namens de AIV hebben prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer (voorzitter), prof. dr. L.J. van Middelaar, prof. dr. M.H. van Reisen, drs. M. Sie Dhian Ho en dr. M.M. Jansen op 18 mei 2020 een toelichting op het briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID 19 gegeven.

Gesprek met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Prof. dr. L.J. Van den Herik (voorzitter CAVV), dr.mr. R. van Alebeek (lid CAVV),
dr.mr. C.M. Brölmann (lid CAVV) en de AIV-raadsleden Lgen b.d. G.J. Broeks en
prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin voerden op 27 oktober 2020 een gesprek met de vaste commissie Buitenlandse Zaken over het advies Niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland.