Raadsleden in 2020

De raad bestaat uit negen leden, inclusief de voorzitter en vicevoorzitter. Zij zijn afkomstig uit de wetenschap, het openbaar bestuur en kennisinstellingen. De leden van de raad beschikken over specifieke expertise op het gebied van mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking of Europese integratie. De raad vergadert maandelijks om actuele adviestrajecten te bespreken en adviezen vast te stellen. In het overzicht vindt u van elk raadslid de betrokkenheid bij adviezen en andere activiteiten.

Adviesraad

Adviesraad

Voor weergave activiteiten alle raadsleden, klik op Overzicht inklappen, dan: Overzicht uitklappen
Voor weergave zonder activiteiten raadsleden, klik op Overzicht inklappen, dan: 2020