Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

Functie
Vicevoorzitter Commissie Mensenrechten

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (1950) is universiteitshoogleraar aan Tilburg University en hoogleraar Rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij president van het T.M.C. Asser Instituut voor internationaal en Europees recht te Den Haag. Hij is sinds 2005 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Hirsch Ballin studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1979 cum laude op het proefschrift Publiekrecht en beleid: Fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is sinds juli 1981 hoogleraar aan de juridische faculteit in Tilburg, met onderbrekingen in de jaren waarin hij politieke ambten vervulde.

Hirsch Ballin was minister van Justitie van 2007 - 2010 (kabinet Balkenende IV), in 2006 - 2007 (kabinet Balkenende III) en van 1989 - 1994 (kabinet Lubbers III). Van 1989 - 1994 was hij tevens minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en van februari tot oktober 2010 (kabinet Balkenende IV) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van 1994 tot 1995 was Hirsch Ballin lid van de Tweede Kamer en van 1995 tot 2000 van de Eerste Kamer. Van 1999 tot 2000 was hij lid van de Conventie belast met het opstellen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Daarna werd hij benoemd tot lid van de Raad van State (2000 - 2006), waar hij in 2003 voorzitter werd van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Andere functies

  • Adviserend lid WRR
  • Vicevoorzitter Vereniging Achmea. Uit dien hoofde bestuurslid Stichtingen Administratiekantoor Achmea en Administratiekantoor Achmea Tussenholding
  • Voorzitter Stichting Achmea Foundation
  • Voorzitter Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting
  • Voorzitter Wetenschappelijke raad van de Stichting Instituut GAK
  • Voorzitter Octavia van Breemen Stichting
  • Lid Human Rights Watch Committee Netherlands

AIV-adviezen

Hirsch Ballin heeft meegewerkt aan de volgende adviezen: