Mr. J.N.M. (Koos) Richelle

Mr. J.N.M. (Koos) Richelle

Functie
Voorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking

Mr. Koos Richelle (1949) was van 2015 tot 1 maart 2020 voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, ACVZ. Tussen 2001 en 2014 was hij Directeur-Generaal bij de Europese Commissie in Brussel, eerst voor Ontwikkelingssamenwerking en daarna voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.

Tussen 1987 en 2001 was hij als Directeur-Generaal verbonden aan de ministeries van VWS, BZ en SZW. Daarvoor was hij loco-gemeentesecretaris van Leiden. Hij begon zijn loopbaan in 1972 bij het ministerie van OCW.

Andere functies

  • Voorzitter van de Supervisory Board van SNV, Netherlands Development Organisation
  • Vicevoorzitter van de Supervisory Board van ECDPM, European Center for Development Policy Management
  • Voorzitter van de Governing Board van UNESCO-IHE Delft, Institute for Water Education

AIV-adviezen

Richelle heeft meegewerkt aan de volgende adviezen: