Drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho

Drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho

Functie
Vicevoorzitter Commissie Europese Integratie

Drs. Monika Sie Dhian Ho (1967) is directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael sinds 2016. Daarvoor was zij vanaf 2008 directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk instituut voor de sociaal-democratie. Van 1997 tot eind 2007 werkte ze als stafmedewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Sie startte haar loopbaan als docent en universitair docent aan respectievelijk de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden en met fellowships aan onder andere het Max Planck Instituut in Keulen en het Sussex European Institute in het Verenigd Koninkrijk. Ze studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Andere functies

  • Docent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  • Lid Expertgroep vraagstuk politieke steun aan interstatelijk geweld en humanitaire interventie
  • Lid van de Advisory Board van Amsterdam Centre for European Studies

AIV-adviezen

Sie heeft meegewerkt aan de volgende adviezen: