Prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren

Prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren

Functie
Voorzitter Commissie Mensenrechten

Prof. mr. Tineke Cleiren is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden (2000 - heden). Daarnaast is zij raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Adviescommissie afgesloten strafzaken.

Van 1997 tot 2000 was zij directeur-generaal wetgeving, rechtspleging, rechtshandhaving en rechtsbijstand op het Ministerie van Justitie. Van 1991 tot 1996 was zij hoogleraar straf en strafprocesrecht te Rotterdam.

In de jaren 1993/1994 was zij lid van de Commission of Experts (ingesteld door de Veiligheidsraad van de VN) om de oorlog in Joegoslavië te onderzoeken en bewijs te verzamelen van oorlogsmisdrijven. In aansluiting daarop was zij onder meer de initiator voor de oprichting van het Nederlandse opsporingsteam voor oorlogsmisdrijven en nauw betrokken bij werkzaamheden van het later opgerichte ICTY (Joegoslavië Tribunaal).

Zij was eerder lid van de Commissie Mensenrechten van de AIV en onder meer lid van het bestuur van de Carnegie-Stichting en The Hague Academy en Lid van het bestuur van Stichting Haagse Prijs voor Internationaal Recht (The Hague Prize) en lid van het dagelijks bestuur Centre for International Legal Cooperation (CILC).

Andere functies

 • Voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Vereniging voor de Vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
 • Redacteur van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering
 • Voorheen:
  • Lid van de CEAS, de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (2006 - 2008)
  • Voorzitter van de Commissie wetenschappelijke integriteit van de Universiteit Leiden
  • Voorzitter en lid van diverse commissies van NWO
  • Lid van de Commissie van Wijzen, Adviescommissie Voltooid leven (Commissie Schnabel)
  • Lid van de Commissie Fokkens (onderzoek integriteit OM)
  • Actief in diverse raden van toezicht en advies van musea en andere culturele instellingen

AIV-adviezen

Cleiren heeft meegewerkt aan de volgende adviezen: