Bert Koenders nieuwe voorzitter Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Knapen van Buitenlandse Zaken mee ingestemd om prof. A.G. (Bert) Koenders voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De heer Koenders volgt prof. mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer op, die sinds 1 januari 2014 voorzitter is van de AIV. De benoeming van de heer Koenders gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor een periode van vier jaar.

De heer Koenders is hoogleraar vrede, recht en veiligheid bij het ‘Institute of Security and Global Affairs’ van de Universiteit Leiden en tevens Speciaal Gezant Fragiliteit voor de Wereldbank. Tussen 2014-2017 bekleedde de heer Koenders de functie van minister van Buitenlandse Zaken. De heer Koenders was Ondersecretaris-Generaal van de VN en hoofd van de VN-vredesoperaties in Ivoorkust en Mali. In de periode 2007-2010 vervulde de heer Koenders de functie van minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Hij was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1997 -2007.

Bert Koenders: ‘Ik ben blij en vereerd met deze benoeming. Buitenlands beleid in een razendsnel veranderende wereld is belangrijker dan ooit. Voor Nederland zijn  er nieuwe  kansen, maar ook grote risico’s. Van terreinen als  geopolitiek, Europa en technologie tot die van klimaat, mensenrechten en ongelijkheid. Dat gaat meer dan ooit alle burgers aan. Ik zie er naar uit met de andere leden van de Adviesraad en de leden van de permanente commissies onafhankelijke en onderbouwde adviezen te maken die hopelijk bijdragen aan goede en uitvoerbare antwoorden op deze uitdagingen.’

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.