Home

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.

Bijeenkomst

AIV Wellenstein-lezing 2020: Frans Timmermans over de toekomst van de Europese Unie in een onzekere wereld

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, zal in deze eerste AIV Wellenstein-lezing uitgebreid ingaan op de actuele rol en positie van de Europese Unie in een onzekere wereld met snel veranderende machtsverhoudingen. Tevens zal hij stilstaan bij de prioriteiten van de Europese Commissie voor 2019 - 2024, waaronder de Europese Green Deal.

Activiteitendata
-
Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 in Den Haag

Recente publicaties