Adviestrajecten

De AIV werkt aan twee adviestrajecten:

  • De Commissie Vrede en Veiligheid en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken bereiden het advies ‘Actualisering advies over autonome wapensystemen’ voor.
  • De Commissie Ontwikkelingssamenwerking bereidt het advies 'Sociale bescherming in Afrika' voor.