Adviestrajecten

De AIV werkt aan zes adviestrajecten. Vier zijn afkomstig uit het AIV-werkprogramma.

  • Een gecombineerde commissie, bestaande uit leden van de Commissie Europese Integratie en de Commissie Mensenrechten, bereidt het advies ‘Asiel en migratie in en naar Europa’ voor
  • De Commissie Ontwikkelingssamenwerking werkt aan ‘Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika’
  • Een gecombineerde commissie, bestaande uit leden van de Adviesraad, de Commissie Europese Integratie en de Commissie Vrede en Veiligheid bereidt het advies ‘Europese veiligheidsarchitectuur’ voor
  • Een subcommissie van de Commissie Mensenrechten bereidt een advies voor over ‘Regulering van online content’
  • De Commissie Vrede en Veiligheid bereidt het advies ‘Veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied’ voor.
  • De Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Adviesraad Internationale Vraagstukken gaan een gezamenlijk advies 'Toetsingskader niet-letale steun' opstellen.