Adviestrajecten

De AIV werkt aan drie adviestrajecten:

  • Een gecombineerde commissie, bestaande uit leden van de Commissie Europese Integratie en de Commissie Mensenrechten, bereidt het advies ‘Asiel en migratie in en naar Europa’ voor.
  • De Commissie Vrede en Veiligheid en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken bereiden het advies ‘Actualisering advies over autonome wapensystemen’ voor.
  • De Commissie Ontwikkelingssamenwerking bereidt het advies 'Sociale bescherming in Afrika' voor.