Privacy

Persoonsgegevens die u via adviesraadinternationalevraagstukken.nl doorgeeft, gebruikt de AIV alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De AIV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan noodzakelijk voor het uitoefenen van onze dienstverlening of advieswerkzaamheden.

Inzien, corrigeren of verwijderen van uw gegevens

Het is mogelijk uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen.