Organisatie en samenstelling

De adviesraad bestaat uit een voorzitter en acht raadsleden. Vier permanente commissies maken deel uit van de adviesraad. De raadsleden hebben ook de functie van voorzitter of vicevoorzitter van een permanente commissie. De commissies bereiden de adviezen voor. Het secretariaat ondersteunt de adviesraad en de commissies.