Adviesraad - Over de AIV

De raad bestaat uit negen leden, inclusief de voorzitter en vicevoorzitter. Raadsleden worden bij Koninklijk Besluit op persoonlijke titel benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. De leden van de raad zijn afkomstig uit de wetenschap, het openbaar bestuur en kennisinstellingen. Zij beschikken over specifieke expertise op het gebied van mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking of Europese integratie.

De raad vergadert maandelijks om de actuele adviestrajecten te bespreken en adviezen vast te stellen.

Prof. A.G. (Bert) Koenders is de voorzitter van de AIV.

9 personen