Drs. A. (Bram) van Ojik

Drs. A. (Bram) van Ojik

Functie
Vicevoorzitter Commissie OntwikkelingsSamenwerking

Bram van Ojik was van 2012-2015 en van 2017-2021 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, de eerste periode als fractievoorzitter. Daarvoor werkte hij , sinds 1997, in verschillende functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer als directeur van de evaluatiedienst IOB en van de Directie Sociale Ontwikkeling, als migratiegezant en als ambassadeur te Cotonou.

Van Ojik studeerde af als ontwikkelingseconoom (1980) en werkte aan het begin van zijn loopbaan als journalist en bij meerdere ngo's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en van milieu.

Andere functies

-Voorzitter Bestuur Raam op Rusland
-Voorzitter Raad van Toezicht Leprastichting (tot eind 2023)