Prof. dr. E.B. (Annelies) Zoomers

Prof. dr. E.B. (Annelies) Zoomers

Functie
Voorzitter Commissie OntwikkelingsSamenwerking

 Annelies (E.B.) Zoomers is sinds 2007 werkzaam als hoogleraar Sociale Geografie – International Development Studies (IDS) aan de Universiteit Utrecht. Zij is de oprichter van de Netherlands Land Academy LANDac (2009-2019) en Stichting Shared Value SVF (2017-heden). Tussen 2019 en 2022 was ze voorzitter van het bestuur van WOTRO ‘Science for Global Development’ (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en was actief in diverse advies- en toezichtraden gerelateerd aan o.a. het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Na haar promotie in 1988 werkte ze voor het Nederlands Economisch Instituut (nu Ecorys, Rotterdam) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT, Amsterdam) op lange en korte termijn adviesopdrachten voor diverse organisaties (o.a. de Wereldbank, IFAD, ILO, EU, DGIS)  in verschillende landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Tussen 1995 en 2007 was ze Universitair hoofddocent aan het Centrum voor Latijns-Amerikaans Onderzoek en Documentatie (Amsterdam) en tussen 2005 en 2009 hoogleraar Internationale Migratie aan de Radboud Universiteit (Nijmegen).

Ze heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, o.a. plattelandsontwikkeling, brede welvaart (sustainable livelihood) en armoedebestrijding in relatie tot klimaatverandering, de wereldwijde ‘land rush’ en internationale migratie. Sinds 2020 richt ze zich vooral op de problematiek van krimpgebieden (o.a. in Nederland), de duurzaamheidstransitie in relatie tot landbeheer; en de verbinding tussen internationale migratie, lokale ontwikkeling en ‘brede welvaart). Ze is directeur van het Europese H2020-programma Investing in  'Welcoming Spaces' in Europa: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants in Spain, Italy, Poland, Germany and the Netherlands (2020-2024).

Andere functies

  • Lid van de Raad van Toezicht van het "Pathways to Sustainability Programme", Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
  • Lid van de RCN Portfolio Board on Global Developmentvan de The Research Council of Norway
  • Voorzitter van de International Development Group,  Universiteit Utrecht
  • Voorzitter van de Shared Value Foundation (SVF)