M.W.J.A. (Tanya) van Gool

M.W.J.A. (Tanya) van Gool

Functie
Vicevoorzitter Commissie Mensenrechten

Tanya van Gool was van 2018 tot januari 2023 vicevoorzitter en bestuurslid van de Commissie voor milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). In december 2017 verliet zij het ministerie van Buitenlandse zaken na een periode van 38 jaar. Haar voornaamste werkveld was ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. Zij was onder meer ambassadeur in Suriname, Kenya, Bolivia en Roemenië. Ook was zij permanent vertegenwoordiger bij UNEP/UNHabitat en gezant voor milieu en OS,  met name voor de Rio+10 topbijeenkomsten.

In 2011 overgegaan naar de EDEO (Europese diplomatieke dienst) werd zij geplaatst als EU-ambassadeur in Colombia en Ecuador en sloot zij haar loopbaan af als hoofd van de EDEO inspectie in Brussel.

Zij studeerde moderne talen en politieke wetenschappen aan de Universiteiten van  Straatsburg (Institut ScPo).

Andere functies

  • Eigenaar/directeur van Consultancy “Tanisteg B.V.”.
  • Trainer bij CPDS Europe (gevestigd in Talinn)
  • Trainer College of Europe, (Brugge), o.m. voor de “European diplomatic academy”.