Commissie Mensenrechten

De Commissie Mensenrechten bereidt adviezen voor over actuele internationale ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten, het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de rol van internationale instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Voorzitter

Prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren

Vicevoorzitter

Vacature

Leden

Dr. M.L. (Maarten) Biermans
PROW Capital

Prof. dr. A.C. (Antoine) Buyse
Hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief & Directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Universiteit Utrecht

Drs. M.A. (Maria Anne) van Dijk
Hoofd afdeling duurzaamheidsrisico's en mensenrechten, ABN AMRO

Mr. A.P. (Arjan) Hamburger
Voormalig ambassadeur mensenrechten en ambassadeur in Peru en Ecuador

A.J.M. (Ton) Heerts
Burgemeester, gemeente Apeldoorn

Dr. N. (Narin) Idriz
Onderzoeker, TMC Asser Instituut

Prof. dr. mr. N.M.C.P. (Nicola) Jägers
Hoogleraar internationale wetgeving over mensenrechten, Universiteit van Tilburg

M. (Maral) Khajeh

Mr. dr. B.W. (Bart) Schermer
Universitair hoofddocent bij eLaw, Universiteit Leiden & Partner, Considerati

Mr. dr. N. (Naema) Tahir

Dr. M.J. (Margaretha) Wewerinke-Singh

Universitair docent internationaal publiekrecht, Universiteit Leiden

Secretaris

Dr. A.M.C. (Karin) Wester