Commissie Mensenrechten

De Commissie Mensenrechten bereidt adviezen voor over actuele internationale ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten, het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de rol van internationale instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Voorzitter

Prof. dr. mr. J.E. (Janne) Nijman

Vicevoorzitter

M.W.J.A. (Tanya) van Gool

Leden

Prof. dr. T.E. (Tanja) Aalberts
Hoogleraar Law and Politics, Vrije Universiteit

Dr. M.L. (Maarten) Biermans
PROW Capital

Prof. dr. A.C. (Antoine) Buyse
Hoogleraar Rechten van de mens in multidisciplinair perspectief & directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Universiteit Utrecht

Drs. M.A. (Maria Anne) van Dijk
Hoofd afdeling Duurzaamheidsrisico's en mensenrechten, ABN AMRO

Mr. W.E.M. (Wilbert-Jan) van Hövell
Vml. adjunct-directeur Internationale rechtsbescherming, UNHCR en vml. hoofd Mensenrechten VN-vredesmissie Oost-Timor

Dr. N. (Narin) Idriz
Onderzoeker, TMC Asser Instituut

M. (Maral) Khajeh, LLM
Programmacoördinator Justice & Peace

Prof. dr. T. (Tarlach) McGonagle
Hoogleraar Mediarecht & Informatiesamenleving, Universiteit Leiden & universitair hoofddocent Informatierecht, Universiteit van Amsterdam

Mr. E. (Eduard) Nazarski

Drs. L. (Lionel) Veer
Oud-diplomaat, o.a. ambassadeur Mensenrechten, PV Unesco en CG St. Petersburg

Dr. M.J. (Margaretha) Wewerinke-Singh
Universitair hoofddocent Duurzaamheidsrecht, Universiteit van Amsterdam

Raadsadviseur

Dr. A.M.C. (Karin) Wester

Projectsecretaris

P.G. (Paula) de Beer MSc