Commissie Mensenrechten

De Commissie Mensenrechten bereidt adviezen voor over actuele internationale ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten, het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de rol van internationale instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Voorzitter

Prof. dr. mr. Janne Nijman

Vicevoorzitter

Tanya van Gool

Leden

Prof. dr. Tanja Aalberts, hoogleraar Law and Politics, Vrije Universiteit

Dr. Maarten Biermans, PROW Capital

Prof. dr. Antoine Buyse, hoogleraar Rechten van de mens in multidisciplinair perspectief & directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Universiteit Utrecht

Drs. Maria Anne van Dijk, hoofd afdeling Duurzaamheidsrisico's en mensenrechten, ABN AMRO

Mr. Wilbert-Jan van Hövell, Vml. adjunct-directeur Internationale rechtsbescherming, UNHCR en vml. hoofd Mensenrechten VN-vredesmissie Oost-Timor

Dr. Narin Idriz, onderzoeker, TMC Asser Instituut

Mr. Nani Jansen Reventlow, Mensenrechtenadvocaat & directeur van Systemic Justice

Maral Khajeh, LLM, programmacoördinator Justice & Peace

Prof. dr. Tarlach McGonagle, hoogleraar Mediarecht & Informatiesamenleving, Universiteit Leiden & universitair hoofddocent Informatierecht, Universiteit van Amsterdam

Mr. Eduard Nazarski

Drs. Lionel Veer, oud-diplomaat, o.a. ambassadeur Mensenrechten, PV Unesco en CG St. Petersburg

Dr. Margaretha Wewerinke-Singh, universitair hoofddocent Duurzaamheidsrecht, Universiteit van Amsterdam

Raadsadviseur

Dr. Karin Wester

Projectsecretaris

Paula de Beer MSc