Commissie Mensenrechten

De Commissie Mensenrechten bereidt adviezen voor over actuele internationale ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten, het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de rol van internationale instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Voorzitter

Prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren

Vicevoorzitter

Prof.dr. B.M. (Barbara) Oomen

Leden

Dr. M.L. (Maarten) Biermans
PROW Capital

Prof. dr. A.C. (Antoine) Buyse
Hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief & Directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Universiteit Utrecht

Drs. M.A. (Maria Anne) van Dijk
ABN AMRO Global Lead Social Sustainability

Prof. dr. Y.M. (Yvonne) Donders
Professor Internationale Mensenrechten en Hoofd van de Afdeling Internationaal en Europees Publiekrecht, Universiteit van Amsterdam & Lid van het College voor de Rechten van de Mens

Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards
Hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht

Mr. A.P. (Arjan) Hamburger
Voormalig ambassadeur mensenrechten en ambassadeur in Peru en Ecuador

A.J.M. (Ton) Heerts
Burgemeester gemeente Apeldoorn

Dr. N. (Narin) Idriz
Onderzoeker, TMC Asser Instituut

Prof. dr. mr. N.M.C.P. (Nicola) Jägers
Hoogleraar International Human Rights Law, Tilburg Law School, Tilburg University

Prof. mr. B.E.P. (Egbert) Myjer
Oud-rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens & Emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens, VU

Mr. dr. B.W. (Bart) Schermer
Universitair hoofddocent bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale technologie, Universiteit Leiden & Partner Considerati

Mr. dr. N. (Naema) Tahir

Secretaris

Dr. A.M.C. (Karin) Wester