Historie

De AIV bouwt voort op de kennis en ervaring van drie eerdere adviesraden, waarvan de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) opgericht in 1964, de oudste is. Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen was de eerste voorzitter van deze raad. De andere twee voorlopers zijn de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid (ACM, 1983) en de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV, 1985). Vanwege het belang van de Europese samenwerking voor het Nederlandse buitenlandse beleid is bij de oprichting van de AIV ook een Commissie Europese Integratie gevormd.

De AIV is van start gegaan (in voorlopige vorm) op 1 januari 1997 en heeft een wettelijke basis gekregen op 1 januari 1998 (Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken).

Voorzitters AIV 1997 - 2014

Drs. R.F.M. (Ruud) Lubbers (1997 - 2001)

Mr. F.H.J.J. (Frans) Andriessen (2001 - 2002)

Mr. F. (Frits) Korthals Altes (2002 - 2014)

Ereleden AIV 2008 - 2019

Mr. F.H.J.J. (Frans) Andriessen (erelid van 2008 - 2019)

  • voorzitter van de Commissie Europese Integratie
  • vicevoorzitter van de AIV, 1998 - 2001
  • waarnemend voorzitter van de AIV, 2001 - 2002
     

Dr. E.P. (Edmund) Wellenstein (erelid van 2008 - 2016)

  • lid van de Commissie Vrede en Veiligheid, 1998 - 2008
  • tevens voormalig lid van de Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en de Adviesraad voor Vrede en veiligheid