Commissie Vrede en Veiligheid

De Commissie Vrede en Veiligheid bereidt adviezen voor over actuele internationale veiligheidsvraagstukken, de krijgsmacht, de trans-Atlantische verhoudingen en het Europese veiligheidsbeleid.

Voorzitter

mr. H.J.J. (Henne) Schuwer

Vicevoorzitter

LGen b.d. G.J. (Jan) Broeks

Leden

Prof. dr. E. (Edwin) Bakker
Hoofd Kennis en Onderzoek, Politieacademie & Hoogleraar Terrorismestudies, Universiteit Leiden

Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn
Universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen, Universiteit Utrecht en University College Utrecht

Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn
Voormalig beleidsdirecteur, ministerie van Defensie

Prof. dr. J. (Jolle) Demmers
Hoogleraar Conflict Studies, Universiteit Utrecht

Jhr. P.C. (Pieter) Feith MA
Diplomaat, voormalig Internationaal Vertegenwoordiger in Kosovo

Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf
Distinguished Professor of History of International Relations and Global Governance, Universiteit Utrecht

J. (Jochem) de Groot MA MSc
Senior Manager Global Government Affairs, Philips

N.J.A. (Nina) van Lanschot, Msc
Senior Account Manager bij EclecticIQ en lid van de cyber-adviesgroep van het EU-agentschap voor cybersecurity, ENISA

LGen b.d. dr. D. (Dirk) Starink
Oud-bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, ministerie van Defensie

J.J. (Joris) Teer Dual MSc
Strategisch analist, The Hague Centre for Strategic Studies

Dr. G.R. (Gulnaz) Sibgatullina
Postdoctoraal onderzoeker, The Amsterdam School for Regional and Transnational and European Studies, Universiteit van Amsterdam

Drs. D.H. (Dick) Zandee
Senior Research Fellow and Head of the Security Unit, Clingendael

Raadsadviseur

Dr. J.W. (Hans) van der Jagt