Commissie Vrede en Veiligheid

De Commissie Vrede en Veiligheid bereidt adviezen voor over actuele internationale veiligheidsvraagstukken, de krijgsmacht, de trans-Atlantische verhoudingen en het Europese veiligheidsbeleid.

Voorzitter

mr. H.J.J. (Henne) Schuwer

Vicevoorzitter

LGen b.d. G.J. (Jan) Broeks

Leden

Prof. dr. E. (Edwin) Bakker
Hoofd Kennis en Onderzoek, Politieacademie & Hoogleraar Terrorismestudies, Universiteit Leiden

Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn
Universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen, Universiteit Utrecht en University College Utrecht

Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn
Voormalig beleidsdirecteur, ministerie van Defensie

Prof. dr. J. (Jolle) Demmers
Hoogleraar Conflict Studies, Universiteit Utrecht

Jhr. P.C. (Pieter) Feith MA
Diplomaat, voormalig Internationaal Vertegenwoordiger in Kosovo

Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf
Distinguished Professor of History of International Relations and Global Governance, Utrecht University

J. (Jochem) de Groot MA MSc
Senior Manager Global Government Affairs Koninklijke Philips

LGen b.d. dr. D. (Dirk) Starink
Oud-bevelhebber der Luchtstrijdkrachten

J.J. (Joris) Teer Double MSc
Strategisch analist bij The Hague Centre for Strategic Studies

Drs. D.H. (Dick) Zandee
Head Security Unit, Research Department, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’

Secretaris

Dr. J.W. (Hans) van der Jagt