Commissie Vrede en Veiligheid

De Commissie Vrede en Veiligheid bereidt adviezen voor over actuele internationale veiligheidsvraagstukken, de krijgsmacht, de trans-Atlantische verhoudingen en het Europese veiligheidsbeleid.

Voorzitter

Prof. dr. J.J.C. (Joris) Voorhoeve

Vicevoorzitter

LGen b.d. G.J. (Jan) Broeks

Leden

Mr. drs. W.J.M. (Willemijn) Aerdts

Prof. dr. E. (Edwin) Bakker

Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn

Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn

Prof. dr. J. (Jolle) Demmers

Dr. N. (Nienke) de Deugd

Jhr. P.C. (Pieter) Feith MA

Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf

J. (Jochem) de Groot MA MSc

LGen b.d. dr. D. (Dirk) Starink

Drs. D.H. (Dick) Zandee

Secretaris

J.W.K. (Jan Willem) Glashouwer MA