Commissie Vrede en Veiligheid

De Commissie Vrede en Veiligheid bereidt adviezen voor over actuele internationale veiligheidsvraagstukken, de krijgsmacht, de trans-Atlantische verhoudingen en het Europese veiligheidsbeleid.

Voorzitter

Prof. dr. J.J.C. (Joris) Voorhoeve

Vicevoorzitter

LGen b.d. M.L.M. (Marcel) Urlings

Leden

Prof. dr. E. (Edwin) Bakker

Drs. D.J. (Dirk) Barth

Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn

LGen b.d. G.J. (Jan) Broeks

Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn

Prof. dr. J. (Jolle) Demmers

Dr. N. (Nienke) de Deugd

Prof. dr. I. (Isabelle) Duyvesteyn

Jhr. P.C. (Pieter) Feith MA

Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf

J. (Jochem) de Groot MA MSc

LGen b.d. dr. D. (Dirk) Starink

Secretaris

J.W.K. (Jan Willem) Glashouwer MA