Hybride dreigingen en maatschappelijke weerbaarheid

Het kabinet heeft de AIV gevraagd advies uit te brengen over hybride dreigingen. Hybride dreigingen doorkruizen de scheidslijn tussen oorlog en vrede en vormen een steeds groter risico voor de Nederlandse en internationale veiligheid.

Het AIV-advies benadrukt de complexiteit van hybride dreigingen en de urgentie van een proactieve en samenhangende strategie om de nationale weerbaarheid te verhogen. Dit vraagt om gezamenlijke inspanningen van zowel overheid als maatschappij om de fysieke infrastructuur te beveiligen, virtuele aanvallen te bestrijden, en de maatschappelijke weerbaarheid tegen desinformatie en psychologische manipulatie te versterken. De versterking van burgerparticipatie is hierbij essentieel.

Noodzakelijke maatregelen omvatten het investeren in de beveiliging van vitale infrastructuur, het weerstaan van digitale en cyberaanvallen, het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn omtrent deze risico's en het bevorderen van zowel nationale als internationale samenwerking voor een proactieve en goed gecoördineerde verdediging. Bovendien is het essentieel om voorlichtingscampagnes en onderwijsprogramma's te ontwikkelen, technologische en operationele interoperabiliteit tussen NAVO-landen te stimuleren, en juridische en operationele kaders te moderniseren om adequaat op moderne hybride uitdagingen te kunnen reageren.

Met het advies roept de AIV de regering op de nationale weerbaarheid tegen hybride dreigingen te versterken door een integrale aanpak die zowel de overheid, maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers omvat.