Overlijden commissielid Marnix Krop

De Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van mr. drs. Marnix Krop.

Marnix was een zeer gewaardeerd lid van de Commissie Europese Integratie van de AIV. Met zijn grote deskundigheid, intellectuele denkkracht en betrokken blik heeft hij de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de advisering over Europese aangelegenheden.

We wensen zijn familie veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Namens de AIV,
Prof. Bert Koenders
voorzitter Adviesraad Internationale Vraagstukken