Adviesaanvraag Sociale bescherming in Afrika

Naar aanleiding van de adviesaanvraag over sociale bescherming in Afrika is binnen de AIV de Commissie Ontwikkelingssamenwerking gevraagd om het advies voor te bereiden. De regering vraagt de AIV hierin om een advies uit te brengen over het belang van initiatieven voor sociale bescherming voor de armste en meest kwetsbare groepen in met name Afrikaanse landen en de wenselijkheid voor Nederland om daar vanuit ontwikkelingssamenwerking bij aan te sluiten.