Adviesaanvraag de geopolitieke rol van Turkije

De regering vraagt de AIV om een advies uit te brengen over de geopolitieke rol van Turkije en de gevolgen daarvan in bilateraal opzicht en in het kader van de NAVO en de EU. Naar aanleiding van de adviesaanvraag is binnen de AIV een gecombineerde commissie geformeerd, de Commissie Geopolitiek Turkije, om het advies voor te bereiden.

Turkije speelt een belangrijke rol in de geopolitieke verhoudingen. Om te beginnen in eigen regio, maar ook ver daarbuiten. Het land is lid van de NAVO en al geruime tijd kandidaat-lid van de EU. In dit adviestraject staan de volgende vragen staan centraal: Wat zijn de belangrijkste politieke en economische ontwikkelingen die een rol spelen bij de geopolitieke opstelling van het land en aan welke veranderingen zijn die op de middellange termijn onderhevig? Wat zijn daarvan de gevolgen voor de relatie met Turkije, bilateraal en in het kader van de NAVO en de EU? En welke beleidsconclusies zouden daaraan kunnen worden verbonden?  

Aan de AIV is gevraagd hierover in de loop van 2022 een advies uit brengen aan de regering.