Kabinetsreactie op advies Regulering van online content

Op 6 mei 2022 stuurde het kabinet een reactie naar de Tweede Kamer op het AIV-advies 'Regulering van online content: naar een herijking van het Nederlandse internetbeleid'. Deze reactie vindt u hier, evenals een verwijzing naar het advies zelf.