Dienstenliberalisering en ontwikkelingslanden. Leidt openstelling tot achterstelling?

In het advies richt de AIV zich specifiek op de lopende onderhandelingen binnen de General Agreement on Trade in Services (GATS) en op de vraag wat deze onderhandelingen betekenen voor de verschillende groepen ontwikkelingslanden.