Het nucleaire non-proliferatieregime. Het belang van een geïntegreerde en multilaterale aanpak

Een integrale en multilaterale aanpak moet het uitgangspunt zijn van elke strategie om proliferatie tegen te gaan. Het Non-proliferatieverdrag (NPV) dat daarvan de kern vormt, is echter aan erosie onderhevig mede omdat de huidige kernwapenstaten niet of niet voldoende ontwapenen. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het advies van de AIV.