Piraterijbestrijding op zee. Een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden

Om piraterij – zoals voor de kust van Somalië – goed te bestrijden is het volgens de AIV dringend nodig dat de Nederlandse overheid, reders en verzekeringsmaatschappijen meer en beter gaan samenwerken. Bepaalde schepen zijn bijzonder kwetsbaar voor aanvallen van piraten. In uitzonderlijke gevallen zouden zulke schepen een Nederlands militair beveiligingsteam aan boord moeten krijgen of een kapitein zou de bevoegdheid moeten hebben gewapende particuliere beveiligers in te zetten.