Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen

Het Europees Parlement (EP) is door het Verdrag van Lissabon per 1 december 2009 een machtige instelling geworden. Wil Nederland hier zijn voordeel mee doen, dan moeten Nederlandse politici investeren in een betere relatie met het EP en de cruciale rol uitdragen in het politieke debat. Alleen dan kan Nederland meer invloed krijgen op Europese besluitvorming en zal het EP meer vertrouwen krijgen van de Nederlandse bevolking. Dat stelt de AIV in het advies ‘Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen’.