Tussen woord en daad. Perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten

Nederland moet zich inspannen zijn partners binnen de EU te doordringen van de noodzaak op korte termijn een gezamenlijk initiatief te nemen om een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict naderbij te brengen. Om een maximaal effect te bereiken is het raadzaam dit zo mogelijk tezamen met de VS te doen, zo nodig moet de EU echter haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit staat te lezen in het AIV-advies ‘Tussen woord en daad. Perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten’, dat is opgesteld op verzoek van de Eerste Kamer.