De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking

De vier vrijheden van Europees burgerschap - vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen – maken dat EU-burgers eisen mogen stellen aan lidstaten waarvan zij niet de nationaliteit hebben. De Europese Unie kan en moet wel meer doen om de rechtsstaat ín de lidstaten te helpen waarborgen. Dat stelt de AIV in het advies ‘De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking’.