Internationale investeringsbeslechting. Van ad hoc arbitrage naar een permanent investeringshof

In 2014 is een hevige politieke en maatschappelijke discussie losgebarsten over het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Geschillen over investeringen worden soms opgelost via internationale arbitrage. Meestal kunnen investeerders ook klagen bij een nationale rechter, maar nationale rechtspraak biedt niet altijd voldoende waarborgen tegen discriminatie van buitenlandse investeerders. Daarom is een vorm van internationale geschillenbeslechting noodzakelijk, zo stelt de AIV.