Instabiliteit rond Europa. Confrontatie met een nieuwe werkelijkheid

Het buitenlands- en veiligheidsbeleid van Nederland wordt geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Aan de flanken van Europa is een ‘gordel van instabiliteit’ ontstaan die een directe bedreiging vormt voor de veiligheid van Europa. Daarom adviseert de AIV in het advies ‘Instabiliteit rond Europa. Confrontatie met een nieuwe werkelijkheid’ de regering het Nederlandse veiligheidsbeleid te herijken.