Financiering van de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling

In 2015 zal de internationale gemeenschap een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling vaststellen. Die zal forse investeringen vergen, ook van het bedrijfsleven. Vanwege de omvang en verscheidenheid aan financiële middelen zullen hoge eisen worden gesteld aan coördinatie in internationaal verband. De AIV pleit voor verankering op multilateraal niveau.